Adaptasi Pelbagai Inovasi dan Perubahan Dalam Pendidikan

Menggunakan kaedah Thinking Maps untuk topik Adaptasi Pelbagai Inovasi dan Perubahan Dalam Pendidikan.

VIDEO GURU DAN CABARAN SEMASA

Empat video daripada Agenda Awani yang berkisarkan kepada Guru dan Cabaran Semasa

GAMBAR-GAMBAR GURU DAN CABARAN SEMASA

Gambar-gambar yang berkaitan guru dan Cabaran Semasa.

GURU DAN CABARAN SEMASA

Pelbagai cabaran semasa yang dihadapi oleh guru dalam mengharungi dunia pendidikan.

ULANGKAJI GURU DAN CABARAN SEMASA

Mari kita ulangkaji beberapa perkara mengenai Guru dan Cabaran Semasa.

Sunday, 29 July 2012

PENDEMOKRASIAN PENDIDIKANPENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN
 • Semua dapat hak yang sama
 • Sekolah dapat kemudahan yang sama
 • Sekolah Wawasan,kongsi kemudahan
 • Sekolah satu aliran
 • Amalan kehidupan
 • Peluang pendidikan yang sama
 • Persamaan hak
 • Peluang yang luas
 • Pembangunan sumber manusia


TUMPUAN DALAM PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN
 • Basmi buta huruf
 • Pendidikan universal
 • Penyediaan infrastruktur
 • Guru terlatih yang mencukupi
 • Pra sekolah untuk semua


STRATEGI PELABURAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN
 • Pendidikan asas perlu disediakan kepada semua kanak-kanak dan orang dewasa sesuai dengan sumber yang ada. Dalam jangka masa panjang sistem pendidikan formal dan tidak formal perlu dibangunkan pada setiap peringkat pendidikan.
 • Untuk meningkatkan produktiviti dan memperluaskan ekuiti sosial, peluang pendidikan perlu disediakan tanpa mengira perbezaan jantina, latar belakang etnik dan status sosioekonomi.
 • Sistem pendidikan perlu cuba meningkatkan kecekapan dalaman dalam pengurusan.
 • pengagihan dan penggunaan sumber sedia ada untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti pendidikan.
 • Pendidikan patut mempunyai kaitan dengan kerja dan persekitaran dalam usaha untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti pendidikan, pengetahuan dan kemahiran perlu untuk perkembangan ekonomi, sosial dan lain-lain.


RUMUSANNYA, TUMPUAN BANK DUNIA DALAM PENDIDIKAN
 • Pendidikan asas
 • Pendidikan wajib untuk semua
 • Kecekapan dalam pengurusan
 • Pengagihan sumber
 • Keperluan dengan pasaran kerja


PENDIDIKAN NEGARA
 • Pelbagai peringkat
 • Kurikulum yang sama
 • Penubuhan sekolah agama rakyat
 • Peningkatan bilangan pelajar ke universiti
 • Pendidikan swasta
 • Pendidikan untuk semua
 • Pengagihan sumber kewangan
 • Pendidikan sejagat
 • Pertambahan guru dan bilangan kelas
 • Pendidikan Bertaraf Dunia
 • Pendidikan berterusan
 • Pendemokrasian pendidikan
 • Pendidikan berkualiti

INTEGRASI NASIONALAKIBAT KERETAKAN INTEGRASI NASIONAL
 • Perbezaan budaya dan agama
 • Ketidakpuasan hati
 • Kedudukan Geografi

CABARAN MEWUJUDKAN SATU SISTEM SOSIAL
 • Agama dan kebudayaan
 • Dasar Penjajah British
 • Sistem pendidikan, persekolahan dan bahasa yang berlainan
 • Amalan ekonomi yang berlainan
 • Perbezaan politik mengikut bangsa, kaum dan etnik

HALANGAN INTEGRASI NASIONAL
 • Perbezaan budaya dan agama
 • Dasar Penjajahan
 • Sistem Pendidikan
 • Amalan Ekonomi
 • Perbezaan politik

PUPUK INTEGRASI NASIONAL MELALUI DASAR PELAJARAN
 • Sistem Pendidikan Kebangsaan
 • Agenda Memperkasakan SK
 • Penerapan Nilai
 • Mata Pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan
 • Konsep Sekolah Wawasan
 • Aktiviti Kurikulum dan Kokurikulum
 • Perkasakan bahasa Kebangsaan
 • Pemantapan Aktiviti
 • Pupuk Kefahaman
 • Dasar Pelajaran kebangsaan
 • menggunakan sukatan pelajaran, buku teks, peperiksaan
 • pakaian seragam
 • sistem latihan guru
 • bahasa penghantar yang sama

USAHA BAGI MEMASTIKAN INTEGRASI NASIONAL TERUS DIPELIHARA DAN DIPERKUKUHKAN
 • melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan
 • menjadikan agenda memperkasakan SK
 • menerapkan nilai jati diri, budi bahasa dan seni budaya dilaksanakan secara sisipan dalam tajuk-tajuk mata pelajaran yang bersesuaian.
 • memperkenalkan mata pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan pada tahun 2003
 • memperkenalkan Konsep Sekolah Wawasan
 • melaksanakan beberapa aktiviti bagi menerapkan semangat patriotisme secara berterusan melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum

PUPUK INTEGRASI NASIONAL MELALUI RIMUP
 • Modul Aktiviti Kecemerlangan Akademik
 • Modul Aktiviti Kesukanan dan Permainan
 • Modul Aktiviti Kokurikulum
 • Modul Aktiviti Khidmat Masyarakat
 • Modul Aktiviti Meningkatkan Patriotisme

TINDAKAN KPM UNTUK PUPUK INTEGRASI NASIONAL
 • Sekolah sebagai alat perpaduan
 • Sistem persekolahan yang sama
 • Penggunaan Bahasa Melayu
 • Pendedahan kepada nilai
 • Seminar/forum

PENGLIBATAN KOMUNITI SETEMPAT UNTUK PUPUK INTEGRASI NASIONAL
 • Program Permuafakatan Masyarakat
 • Hari Keluarga
 • Acara Kebudayaan
 • Sambutan Perayaan
 • Aktiviti Kokurikulum
 • Bulan Kemerdekaan
 • Lawatan ziarah
 • Bina Insan

Sumber: Syed Ismail

BAB 1 ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN SEMASAPENGENALAN

 • usaha untuk mewujudkan kesatuan dan perpaduan dalam sebuah negara berbilang agama dan budaya merupakan suatu perkara yang mencabar
 • penekanan kepada perpaduan dalam kepelbagaian dan keterangkuman (inklusif)
 • pastikan kesaksamaan untuk semua,khususnya dalam bidang pendidikan.
 • Pendidikan adalah kepentingan awam dan mempunyai peranan yang sangat penting untuk memupuk integrasi antara kaum.
 • memerlukan tindakan secara holistik agar masyarakat memperoleh mutu pendidikan yang setara
 • pendidikan adalah bersifat futuristik dalam menghadapi masa depan yang penuh saingan.


Sumber: Syed Ismail