Sunday, 5 August 2012

GURU DAN CABARAN SEMASA

Bab 1 Isu dan Cabaran Pendidikan Semasa

1.1  Integrasi Nasional
1.2  Pendemokrasian Pendidikan
1.3  Tonggak Pendidikan UNESCO
1.4  Globalisasi Dalam Pendidikan
1.5  Kepelbagaian Budaya
1.6  Pengaruh Perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
1.7  Gejala Sosial

Bab 2 Guru dan Perundangan

2.1  Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993 (pindaan 2002)
2.2  Akta Pendidikan 1996

Bab 3 Tekanan Emosi Dalam Kalangan Murid

3.1  Tanda-tanda Awal Gangguan Emosi
3.2  Langkah-langkah Menangani Gangguan Emosi
3.3  Hak Asasi Kanak-kanak

Bab 4 Tekanan Emosi Dalam Kalangan Guru

4.1 Stres
4.2 Burn Out
4.3 Langkah-langkah Pengurusan Tekanan Emosi

Bab 5 Inovasi dan Perubahan Dalam Pendidikan

5.1  Strategi Pengajaran Inovatif
5.2  Penggunaan Teknologi Dalam Pendidikan
5.3  Perkembangan Persekitaran Pembelajaran
5.4  Rekabentuk Resos
5.5  Rekabentuk Pentaksiran dan Penilaian

Bab 6 Pengurusan Inovasi dan Perubahan Pendidikan

6.1  Strategi Pengurusan Inovasi dan Perubahan
6.2  Adaptasi Pelbagai Inovasi dan Perubahan

0 comments:

Post a Comment